Povijest

Tragovi naseljenosti ljudi u brinjskom kraju sežu u pradavna vremena. Samo Brinje, današnjeg naziva, prvi se put spominje davne 1343. godine, a najuvrježenije tumačenje kaže da je samo ime nastalo prema čakavskom izrazu " brnja" nazivu za ljekovitu biljku borovicu ili klek, koje ovdje ima u izobilju. Diljem svijeta bili su poznati i priznati mineri i graditelji cesta i tunela. Kaže se da ne postoji tunel na svijetu u čijoj gradnji nije sudjelovao bar jedan Brinjak. Zato danas, u središtu Brinja, ponosno stoji brončani miner, djelo akademskog kipara Koste Angelini Radovanija.

Preko malenog potoka Gate-Jaruge, u samom središtu Brinja, prije više od 200 godina, točnije 1801.godine, brinjski i primorski kamenoresci , izradili su kameni most sa sunčanim satom, koji je za rekonstrukcije dobio i kamenu kuglu.