Monetium

Na području današnjeg Brinja nalazilo se naselje ilirskog plemena Japoda - Metulma. Ostaci japodske gradine vide se na Humcu(564m). Rimski vojskovođa i prvi car Oktavijan 35.god.pr.Krista porazi Japode i osvoji Metulmu. Iz vremena vladavine Rimljana potječe naselje koje se zvalo Monetium. Monetium  je prvo i najstarije zabilježeno ime naselja na mjestu gdje se danas nalazi Brinje. Nakon prijelaza iz starog u srednji vijek zaboravljen je rimski Monetium. Umjesto njega nastaje srednjovjekovno Brinje koje se bilježi u povijesnim zemljovidima kao sjeverno područje Gacke župe.